Het Dorp verlegt de grenzen naar Nederlands Openluchtmuseum

Het Dorp verlegt de grenzen naar Nederlands Openluchtmuseum

Arnhem - Het Dorp in Arnhem was de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. De realisatie van het Dorp werd mogelijk nadat Mies Bouwman geschiedenis schreef met de eerste tv-marathon waar ruim 22 miljoen gulden werd opgehaald. Het Dorp wordt vernieuwd en de grenzen worden verlegd. Het wordt tijd een deel van het huidige Dorp als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis te borgen. En waar kan dat beter dan in het Nederlands Openluchtmuseum?

‘Het Dorp maakt onderdeel uit van onze geschiedenis’
Mensen met een handicap zijn gelijkwaardig aan mensen zonder handicap en hebben dus ook net zoveel recht op een eigen leven. Die revolutionaire gedachte van revalidatiearts Arie Klapwijk vormde 55 jaar geleden de basis voor het ontstaan van Het Dorp. Door het recente overlijden van Mies Bouwman werd eens te meer duidelijk dat het ontstaan van Het Dorp en de emancipatie van haar bewoners Nederlands cultureel erfgoed is. 
‘Het Dorp maakt onderdeel uit van onze Nederlandse geschiedenis’, aldus Willem Bijleveld. ‘De impact van een beperking op het dagelijks leven blijft groot. Dat verandert niet. Wat wel veranderd is, is de mate van emancipatie in de Nederlandse samenleving. En dat willen we laten zien’.

Intentieverklaring
Daarom hebben  Rob Hoogma van Siza en Willem Bijleveld van het Nederlands Openluchtmuseum maandag 19 maart in Het Dorp de intentie ondertekend om gezamenlijk een aantal woningen en gebouwen van het eerste uur onder te brengen in het Nederlands Openluchtmuseum.
Om deze intentie te bekrachtigen en te onderstrepen dat de grenzen worden verlegd, werd door beide directeuren een oude grenspaal van Het Dorp uit de grond geschept. Deze grenspaal werd vervolgens door bestuursvoorzitter Rob Hoogma symbolisch overgedragen aan Willem Bijleveld van het museum. Hoogma: ‘Het is belangrijk ons te realiseren dat de komst van Het Dorp destijds echt een doorbraak was voor mensen met een handicap. Het was de start van een wereldwijde emancipatie. Nu langzaam maar zeker het nieuwe Dorp verrijst, is het belangrijk om vast te leggen hoe het was. We zijn dus blij dat we ons samen met het museum gaan inzetten om het huidige Dorp en al zijn verhalen te bewaren.’

De komende maanden worden de financieringsmogelijkheden om een aantal woningen en gebouwen, waaronder de oude supermarkt van Het Dorp, te verplaatsen naar het Nederlands Openluchtmuseum door beide organisaties onderzocht. 

 

Intentieverklaring SIZA Openluchtmuseum

Delen