Missie en visie

Grote weide in het Nederlands Openluchtmuseum

Onze Visie

Wie zich in zijn verleden verdiept, leert zichzelf beter kennen

 

Nederland biedt al eeuwenlang ruimte aan een veelheid van levensstijlen, tradities, overtuigingen en meningen. Deze diversiteit – die in onze zo snel veranderende wereld alleen maar toeneemt – maakt onze unieke samenleving krachtig én kwetsbaar.

Het Nederlands Openluchtmuseum speelt een wezenlijke rol in deze samenleving. De collectie is relevant voor de duiding van de diversiteit, de presentatie verbindt generaties. Het museum koppelt heden aan het verleden, biedt de Nederlander inzicht in de dynamiek van het alledaags bestaan en draagt bij aan de ontwikkeling van een stabiele, sociale en creatieve gemeenschap. Wie zich in zijn verleden verdiept, leert zichzelf beter kennen. Dat is onze overtuiging.

 

Onze Missie

Dichter bij de geschiedenis dan ooit

Wij brengen de geschiedenis dichtbij. Wij verhelderen de wisselwerking tussen de algemene geschiedenis en die van het dagelijks leven, binnen en buiten het museumpark, fysiek en online. Wij geven ruimte aan verschillende perspectieven en ervaringen. Wij brengen de geschiedenis dichterbij dan ooit.


DOELSTELLINGEN

Onze ambities en resultaten hebben we geformuleerd rondom vijf gebieden:

  • Voor onze bezoekers en relaties een gewaardeerd museum zijn, waar bezoekers zich thuis voelen en op verhaal komen; 
  • Bijdragen aan de maatschappij en hierbij betekenisvol zijn en een partij waarmee anderen graag samenwerken; 
  • De collecties die we beheren toegankelijk maken (fysiek en online) voor nu en voor volgende generaties; 
  • Onze medewerkers, hun inzet en ontwikkeling en hoe we met elkaar samenwerken; 
  • De financiering van onze ambities en een goede balans vinden tussen eigen middelen en subsidie.


BEDRIJFSPLAN

De komende drie jaar zijn de volgende vijf grote trajecten leidend bij het Nederlands Openluchtmuseum:

  1. Canon van de Nederlandse Geschiedenis: Canon experience in Entreegebouw, Canon vensters in het park en Canon online 
  2. Kasteelboerderij: verbouwing en uitbreiding 
  3. ‘Collectie Centrum Nederland’ 
  4. Masterplan Park 
  5. Toegankelijkheid & nieuwe vormen van interactie 


De werkzaamheden bij het Nederlands Openluchtmuseum worden verricht vanuit de afdelingen en sectoren. Daarnaast hebben we twee programmalijnen waarin vernieuwingsprojecten uitgevoerd worden met medewerkers uit onze verschillende afdelingen. We hebben een programmalijn Museale Vernieuwing en een programmalijn Bedrijfsmatige Vernieuwing.

Wij zijn ervan overtuigd dat goede dagelijkse bedrijfsvoering (elke dag kwaliteit leveren) én vernieuwing beide nodig zijn om betekenisvol te blijven voor de maatschappij en de individuele bezoeker.

 

 

Terug naar Wie zijn wij