Collectie

Uitgebreid zoeken
Uitgebreid zoeken

Doorzoek de collectie

voorwerpen Zoektips
 • Weduwe De Kam uit Wissenkerke in Noord-Bevelandse dracht, 1956
 • Vrouw in streekdracht uit Stein, 1952
 • Weduwe Schreur in streekdracht, Giethoorn, 1947
 • Vrouw in streekdracht uit Stein, 1952
 • Piet van Eenennaam uit Nieuw- en Sint Joosland, 1947
 • Zondagse muts, Nieuw- en Sint Joosland, 1956
 • Vrouw met dopeling in Volendammer dracht, 1946
 • Marken - Interieur
 • Binnenhuisje (Marken)
 • Marken
 • Staphorst - Binnenhuis
 • Marken - Interieur
 • Staphorster koffietafel
 • Staphorster kleine.
 • Marken
 • Toerenmaakster Jacoba Versteegen uit Horst, 1948
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Staphorst - schafttijd
 • Man en vrouw bij vuurpot, Staphorst
 • Schapen wassen op de Veluwe
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Opmaken van de daagse muts, Middelburg, 1956
 • Heer Wolbers uit Orvelte in Drentse dracht, 1944
 • Fotograaf Veneman verkleed in streekdracht, Nunspeet
 • Man en vrouw bij vuurpot, Staphorst
 • Staphorst - Jonge vrouw
 • Marken - Binnenhuis
 • Demonstratie van het 'kapzetten' in Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Demonstratie van het 'kapzetten', Westkapelle, 1956
 • Staphorst.
 • Op de Veluwe. - Groet uit Vierhouten.
 • Nationale Kleederdrachten in Zeeland
 • Nationale Kleederdrachten in Gelderland en Utrecht
 • Nationale Kleederdrachten in Friesland, Groningen en Drente
 • Nationale Kleederdrachten in Noord- en Zuid-Holland
 • Muziekfeest te Utrecht, 1829-1894
 • Man in zomerse werkdracht, Rouveen, 1944
 • Maria van der Zwan-Moerman in Vlaardingse dracht, 1950
 • Vrouw in Veluwse streekdracht
 • Een Boer en Boerin van het eyland Walcheren, Provintie Zeeland
 • Vriesche Boer en Boerin uit de Omstreek van Leeuwaarden
 • Een Amsterdamsche dienstmaagd en een melkboerin van dezelve omstreek
 • Eene Boerin met haar kind, en een Meisje van Assendelft, in noord Holland
 • Een Vriesche en Groningsche jonge jufvrouvd
 • Eene getrouwde vrouw en eene Bruid en jongetje van het eiland Marken gelegen in de Zuiderzee
 • Een Visscher en deszelfs dochter van het eiland Schokland gelegen in de Zuiderzee
 • Eene getrouwde vrouw en eene jonge dochter van Hinloopen in de provincie Vriesland
 • Boer en Boerin van het Eiland Schouwen ter markt gaande
 • Een Alkmaarsche Jufvrouw en een Meisje van Zaandam
 • Scheveningsche Visscher en zijne vrouw
 • Een Boer en eene Boerin uit de omstreeken van Purmerend in Noord Holland
 • Amsterdamsche Vischvrouw en een Dienstmeisje
 • Boer en Boerin uit de omstreeken van Leyden
 • Jonge Boer en landmeisje uit de omstreek van 's Bosch, ter markt gaande
 • Boer en Boerin van het Eiland Zuid Beveland
 • Een Lutersch, Roomsch en Burger weesmeisje te Amsterdam
 • Vrouwen in Zuid-Hollandse dracht en een landschap met poldermolen
 • De kleding van Holland, Plaat II, voor de zestiende eeuw
 • De kleding van Holland, Plaat III, de zestiende en zeventiende eeuw
 • De kleding van Holland, Plaat V, de zeventiende en achttiende eeuw
 • De kleding van Holland, Plaat IV, de zeventiende en achttiende eeuw
 • Vader en dochter in Friese dracht uit de kerk.
 • Melkverkoopster en dienstmeisje aan de deur
 • Vrouw in Alkmaarse dracht bij de zilververkoper te Zeist
 • Hindelooper vrouwen op het ijs
 • Boterverkoopster en dame in Friese dracht
 • Een boerenpaar in Gelderse dracht
 • Man en vrouw in Walcherse dracht
 • Visverkoopster in Scheveningse dracht
 • Boer en boerin in de dracht van Zuid-Beveland
 • Meisje en jongeman in Brabantse dracht op weg naar de markt
 • Twee welgestelde dames in de dracht van Noord-Holland
 • Twee dames in Noord-Hollandse dracht
 • Marker bruid
 • Vrouwen in de dracht van Katwijk en Volendam
 • Een Vriesch en een Groningsch Meisje
 • Eene Noord-Hollandsche Dame in haar binnen-Vertrek
 • Doopsgezinde Kamper-Eilanders, op weg naar de Vermaning, bij een opkomend onweder. De donder bromt Gods naam ter eere!
 • Melkverkoopster en dienstmeisje aan de deur
 • Vrouw in Alkmaarse dracht bij de zilververkoper te Zeist